Paperittomien sote-palveluista Helsingissä

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 22.8. antaa kaupunginhallitukselle lausunnon paperittomien tilannetta koskevasta valtuustoaloitteesta. Lautakunta hyväksyi useita muutoksia virkamiesten esitykseen. Muutoksilla parannetaan paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluja – jos kaupunginhallitus on samaa mieltä.

Asia ei ole niin iso kuin voisi päätellä väitteistä, joiden mukaan Helsingistä on tulossa ”koko maailman sosiaali- ja terveysasema”. Lautakunnalle jaetun tiedon mukaan Helsingissä on sosiaali- ja terveyspalveluissa ollut noin 50 paperitonta asiakasta vuonna 2015, 90 vuonna 2016 ja tänä vuonna 50. Helsingin asukaslukuun suhteutettuna määrät ovat pieniä.

Esimerkiksi suun terveydenhuollossa paperittomista aiheutuneet kustannukset olivat vuonna 2016 noin 2 000 euroa, eli noin miljoonasosan Helsingin koko reilun kahden miljardin sosiaali- ja terveysbudjetista. Kiireellisen sosiaalihuollon puolella puhutaan 100 000 eurosta, eli yhdestä kahdeskymmenestuhannesosasta sote-budjettia. Vaikka tiedot paperittomien asiakkaiden määrästä eivät ole täydelliset, kovin merkittävistä taloudellisista vaikutuksista ei ole kyse.

Lautakunnan enemmistön kannattama muotoilu, jossa kaupunki varmistaa paperittomille terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisten kiireellisten palvelujen lisäksi ”välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille”, on kuitenkin ongelmallinen.

Ehdotuksen puoltajat eivät ilmeisesti ole miettineet, mitä ehdotus tarkoittaisi suhteessa esimerkiksi tilapäisesti maassa oleskelevien EU-kansalaisten tai kolmannen maan kansalaisten saamiin palveluihin. Muutos voi johtaa tilanteeseen, jossa laillisesti maassa oleskeleva ei ole oikeutettu yhtä laajoihin palveluihin kuin paperiton. Tällaista tilannetta ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Tämän vuoksi piraatteja ja liberaaleja sosiaali- ja tereyslautakunnassa edustava Leo Bergman äänesti muutosta vastaan.

Sen sijaan Leo kannatti lautakunnan enemmistön mukana ehdotuksia, joissa:

  • lisättäisiin paperittomille annettavaa oikeudellista neuvontaa kolmannen sektorin palveluita hyödyntämällä
  • lisätään kaupungin henkilöstön koulutusta paperittomien asemasta
  • taataan raskaana oleville ja perheille, joissa on 0–2-vuotiaita lapsia mahdollisuus pidempikestoiseen kriisimajoitukseen
  • selvitetään kuinka hyvin paperittomille henkilöille myönnetyn toimeentulotuen määrä vastaa todellista tarvetta
  • pyritään arvioimaan jokaisen paperittoman sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve yksilöllisesti
  • tarpeen vaatiessa lisätään rahoitusta hätämajoitukseen vielä kohdentamattomista varoista.

Leo vastusti ehdotusta, jossa lausuntoon lisättiin, että ”kansainvälisten suositusten mukaisesti tarjotaan välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paperittomille”. Asiassa jäi epäselväksi mistä kansainvälisistä suosituksista on kyse ja mikä konkreettinen merkitys niillä on.

Kuntavaaleissa vaaliliitossa olleet Piraattipuolue ja Liberaalipuolue toimivat sosiaali- ja terveyslautakunnassa yhteistyössä. Varsinaisena jäsenenä on liberaalien Leo Bergman ja varajäsenenä piraattien Ahto Apajalahti.