Petrus puhui Helsingin strategiasta: kaupunkitila, energia, ihmisarvo ja avoimuus

Kuvateksti: Petrus valtuuston kokouksessa kesäkuussa.

Piraattien kaupunginvaltuutettu Petrus Pennanen piti tänään valtuustossa piraattien ryhmäpuheenvuoron kaupungin strategiasta. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa koko valtuustokauden ajan.

Kaupunkilaisille tilaa

Piraatit saivat kaupunginhallituksen strategiaesitykseen mukaan tärkeän tavoitteensa kaupunkitilan paremmasta hyödyntämisestä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Kaupunki edistää myös muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.

Helsingin piraattien vaaliohjelmassa toivottiin kulttuurille ja kaupunkilaisten tapaamiselle monipuolisempia tiloja. Strategiaesitykseen kirjaus tuli muodossa: ”Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.”

Petrus toivoi, että kaupunkilaiset tutustuvat ja oppivat ymmärtämään toisiaan kasvotusten keskustelun kautta. Tämä parantaisi kaupunkilaisten henkistä hyvinvointia ja yhteishenkeä, mikä on tärkeä kehityskohde.

Sote-palveluissa ihmisarvoinen kohtelu varmistettava

Petrus kiitteli sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta strategiaesityksessä olevaa tavoitetta: ”Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.”

Esimerkiksi vanhusten ja mielenterveyspotilaiden kohtelussa on Suomessa paljastunut puutteita. Kaikki eivät saa ihmisarvoista kohtelua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä olevien ihmisarvon toteutumisesta pitäisi tehdä selvitys.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa yhteistyössä toimivat piraatit ja liberaalipuolue olivat mukana strategian valmistelussa tältä osin.

Energia-asioissa hapuilua – miksi vähäpäästöinen energia ei kelpaa?

Puheenvuorossaan Petrus ihmetteli, miksi strategiaan ei kelvannut hänen ehdotuksensa vähäpäästöisen energian painottamisesta kaupungin energiaratkaisuissa. Sen sijaan strategiassa puhutaan vain uusiutuvasta energiasta.

Petrus huomautti, että kaikki uusiutuva ei ole vähäpäästöistä: hakataan metsää Amerikassa ja poltetaan täällä rahtilaivakuljetuksen jälkeen, kuten Suomessa on tehty. Petruksen strategianeuvottelujen yhteydessä tekemä ehdotus ”uusiutuvan” korvaamisesta strategiassa ”vähäpäästöisellä energialla” ei mennyt läpi. (Ks. myös lehdistötiedote.)

Piraatit pyrkivät nyt edistämään päästöjen tehokasta vähentämistä valtuustoaloitteen kautta – aloite on kokousjärjestelmässä otsikolla: ”Selvitys lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen”.

Avoimuudesta ja osallisuudesta hienot tavoitteet – entä käytäntö?

Strategiaesityksessä on kunnianhimoinen tavoite, jonka mukaan ”Helsinki vahvistaa asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä”.

Nykyisellään avoimuudessa on ongelmia. Esimerkiksi länsimetrohankkeeseen on liittynyt salailua ja ”liikesalaisuuksien” taakse piiloutumista julkisomisteisessa yhtiössä. Petrus on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että Helsingin tonttien myyntihintojen perusteiden avoimuudessa on puutteita.

Mitä tulee osallisuuteen, on selvää, että tällä hetkellä merkittävä osa kaupunkilaisista ei tunne olevansa osallinen kaupungin päätöksenteossa ja kaupunkilaisten arjen parantamisessa.

Sinänsä kunnioitettava tavoite ei saa jäädä vaan puheiden tasolle. Helsingin piraattien puheenjohtajana toivotan kaikki muut poliittiset ryhmät piraattien kanssa pohtimaan keinoja, joilla avoimuutta ja osallistumista parannetaan käytännössä.

Ahto Apajalahti
Puheenjohtaja
Helsingin piraatit